Over Severens Beveiliging

De betere preventie

Severens Beveiliging staat sinds de oprichting in 1980 voor de beste kwaliteit, goede service en meer preventie door het werken met politiehonden. Als familiebedrijf zijn de lijnen kort en direct, wat zorgt voor een duidelijke communicatie met onze klanten. De kennis en ervaring die is opgedaan in de afgelopen 33 jaar maakt van Severens Beveiliging met recht "De Betere Preventie".

Goed beveiligd, een zorg minder

Binnen 15 min ter plaatse

Severens beveiliging garandeert binnen 15 minuten ter plaatse te zijn om uw bedrijfspand te inspecteren.

maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen SEVERENS Beveiliging B.V.

Voor de Organisatie is een geïntegreerd MVO beleid en Milieumaatregelen in het bestaande Kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijk instrument om aan de hoge eisen van de overheden en haar stakeholders te kunnen voldoen. Severens Beveiliging herkent en erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de maatschappelijke impact van haar eigen activiteiten.

Severens Beveiliging ziet het belang van duurzaam ondernemen in de 21ste eeuw. De balans tussen PEOPLE (Mens), PLANET (Milieu) en PROFIT (Maatschappij) is van belang om zowel nu als in de toekomst een gezonde organisatie op te bouwen en te behouden.

Onder PEOPLE wordt o.a. het aanname beleid gezet. Anti-discriminatie en het integriteit beleid. Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en/of trainingen. Veiligheid en gezondheid van zowel medewerkers, klanten en de omgeving waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Het eerlijk zaken doen en welke wet- & regelgeving van toepassing is en hoe zorgen we dat dit ook wordt nageleefd.

Onder PLANET kijken we naar de impact die onze organisatie en ons handelen hierop heeft. Welke grondstoffen worden er gebruikt? Welke afvalstoffen hebben we? Energie- en waterverbruik. De uitstoot van COin het gehele proces, dus ook transport van medewerkers (bijv. woon-werkverkeer). Duurzaam inkopen, nadenken over met wie (leveranciers) we zaken doen.

Onder PROFIT kijken we naar hoe de organisatie het doet in de Maatschappij. Transparantie van cijfers. Zijn kosten en omzet inzichtelijk en wordt hierop gestuurd? Hebben we een positieve bijdrage op de Maatschappij door bijvoorbeeld Donaties of door sponsoring van de lokale tennisclub? Of doet de organisatie alleen zaken met lokale leveranciers of is het aanname beleid gezicht op mensen die binnen een straal van bijvoorbeeld 30 km wonen.

Duurzaamheidsmaatregelen die genomen zijn/worden door Severens Beveiliging:

PEOPLE

§   Uitgevoerde risico inventarisatie en evaluatie met plan van aanpak dat jaarlijks wordt geëvalueerd.

§   Personeelshandboek incl. integriteitprotocol en Protocol Agressie & geweld

§   Mannen en vrouwen voor gelijke prestaties gelijk belonen.

§   Mogelijkheid tot parttime werken.

§   Werknemers medeverantwoordelijkheid geven om bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

§   Streven naar meer samenwerking en integratie op de werkvloer.

§   Veiligheidschecks op de werkvloer. Is de werkplek veilig om te werken?

§   Proberen om aan de professionele ambities van de werknemers tegemoet te komen.

§   Werknemers invloed geven op het indelen van hun werk.

§   Beschikken over een klachtenprocedure en daar iets mee doen.

§   Mogelijkheid tot flexibele arbeidstijden.

PLANET

  • Het onderhoud van bedrijfsmiddelen verminderen door ze op een goede manier te gebruiken.
  • Maatregelen nemen om de levensduur van producten te verlengen.
  • Maatregelen nemen om het bedrijfsafval te beperken.
  • Het bedrijfsafval meer gescheiden aanleveren dan verplicht is.
  • Regelmatig met leveranciers de samenwerking evalueren.
  • Onderwerp milieu ter sprake laten komen tijdens werkoverleg.
  • Het gebruik van gas, elektriciteit en (auto) brandstof verminderen.

PROFIT

  • De lokale economie stimuleren, bijvoorbeeld door lokaal in te kopen.
  • Bij voorkeur aannemen van medewerkers uit de regio.
  • Sponsoringen of donaties (o.a. sponsoring onderwijsproject school in Gambia).

 

De zorg voor MVO zal bij iedere medewerker berusten onder de verantwoordelijkheid van de directie en diegenen die met de leiding op de verschillende afdelingen en/of klanten zijn belast. De bewaking en de voortgang zijn ondergebracht bij Angelique Severens.

Venlo, 20 november 2014

 

Dhr. F. Severens

Directeur